Eduard Junyent


Eduard Junyent


Eduard Junyent

El comte, abat i bisbe Oliba és una de les figures més importants de la Catalunya medieval, per la seva personalitat destacada en molts aspectes, per la seva activitat com a bisb


Eduard Junyent